aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani --> 60
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Sementara dalam Al-Yawaqit Wal jawahir, Imam Sya'rani mengutip pernyataan Syeikh Islam Al-Makhzumi yang menyatakan: "seorang alim tidak diperkenankan (tergesa-gesa) mengingkari para sufi. Kecuali orang alim itu juga berjalan di jalan yang sama dalam thariqatnya dan melihat adanya penyimpangan sunah. Tidak diperkenankan baginya mengingkari mereka sampai seorang alim mengetahui adanya 70 persoalan pokok. Sebagian di antaranya adalah: mengetahui beberapa istilah dalam tajalli dzat dan shurah (bentuk). Apa yang dimaksud dzat dan dzatnya dzat. Mengetahui beberapa kehadiran asma dan sifat serta perbedaan masing-masing kehadiran. Mengetahui perbedaan ahadiyah (keesaan) dan wahidiyah (pengesaan). Mengetahui beberapa rahasia yang tampak (dhuhur) dan yang tersembunyi (buthun). Mengetahui beberapa makna azali (istilah untuk masa sebelum penciptaan), abad, alam kegaiban dan semesta, kesaksian (syahadah) dan rasa (syauq). Mengetahui perbedaan antara orang yang jujur dalam sakarnya (mabuk dalam alur ketuhanan) sehingga patut dimaafkan dan orang yang dusta sehingga pantas dihukum."
Imam Ghazali berkata: "Siapa yang tidak mempunyai bagian dari ilmu kelompok ini (auliyaillah), maka dikhawatirkan terjadi su'ul khatimah. Bagian paling sedikit adalah membenarkan dan menyerahkan kepada ahlinya."

aqidah-syariat-syeikh-tijani
 


Berikutnya

1• Aqidah dan Syariat Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani

2•

3•

4•

5•

6•

7•

8•

9•

10•

11•

12•

13•

14•

15• Thariqat Tijaniyah Thariqat yang Sah Berdasarkan Kitab dan Sunah

16•

17•

18• Thariqat Tijaniyah Adalah Syukur

19•

20•

21•

22•

23• AL-Quthbi Al-Kamil Khatmu Al-Auliyai Al-Maktum

24•

25•

26•

27•

28•

29•

30•

31•

32•

33•

34•

35•

36•

37•

38• Aqidah Thariqat Tijaniyah Adalah Ahlu Sunah dan Tauhid Arifin

39•

40•

41•

42•

43• Thariqat Tijaniyah Berpegang Teguh pada Syari'at

44•

45•

46•

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54•

55•

56• Kritik Terhadap Thariqat dan Auliyaillah

57•

58•

59•

60•

61•

62•

63•

64•

65•

66•

67•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام