aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Kitab qasdussabil --> 22
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Mencaintai Syeikh tanpa henti

Barang siapa yang sudah tidak lagi mencintai Syeikh Ra, maka terputuslah hubungannya dengan syeikh sekalipun tanpa niat membenci, dengki atau menyakitinya.
Kita harus meyakini dan mempercayai semua perkataan Syeikh, karena semua itu bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, begitu pula pada semua Auliya'. Seseorang yang menghormati dengan tidak meyakini dan mendustakan keberadaan seseorang itu, ia tidak dinilai serbagai murid. Hubungan ruhani ini akan terjalin apabila seorang murid tidak lagi ragu untuk menerima perkataan orang yang jujur dan terpercaya dalam perkara yang diperbolehkan sesuai dengan syariat.
Barangsiapa yang melanggar salah satu dari syarat-syarat ini, maka terputuslah hubungannya dengan Syeikh, diangkat izin/ ijazah untuk mengamalkan tarekatnya hingga ia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbaharui ijazah tarekatnya.
Tak dipungkiri lagi bahwa mendustai perkataan orang yang jujur dan terpercaya dalam masalah yang perbolehkan syara' itu tidak dibenarkan. Syariat bahkan telah memerintahkan kita agar mencintai orang-orang yang sholeh, begitu juga dengan semua kaum muslimin. Kita juga dilarang untuk membenci dan menyakiti mereka selama mereka dalam kebenaran. Nah, bagaimana halnya dengan orang yang bernadzar/berjanji terhadap dirinya sendiri untuk bergaul dengan orang yang sholeh dan terpercaya!.

qasdussabil-indonesia
 


Berikutnya

1• Kitab qasdussabil

2• DAFTAR ISI

3• PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

4• Kata Pengantar Sayyidi Ahmad Muhammad Al-Hafiz

5•

6•

7• Kata Pengantar Sayyidi Muhammad Al-Hafiz

8•

9• Kata Pengantar Penerjemah

10•

11• AWALNYA TAREKAT

12• Awalnya Tarekat Dan Akhirnya Mengamalkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah

13•

14•

15•

16•

17•

18•

19• SYARAT-SYARAT TAREKAT TIJANIYAH

20• BAGIAN PERTAMA Syarat Bergaul Antara Syeikh Dan Murid

21•

22•

23• BAGIAN KEDUA Syarat Guna Keistiqomahan Suluk

24•

25•

26• BAGIAN KETIGA Syarat Sahnya Sebuah Wirid

27•

28•

29• BAGIAN KEEMPAT Syarat Muakkadnya Sebuah Wirid

30• BAGIAN KELIMA Syarat Sahnya Ijazah

31• Wirid-wirid Lazim Tarekat [Wirid Pagi]

32• [Wirid Sore]

33• [Wadzifah]

34•

35•

36• [Hailalah]

37•

38•

39• [PERMASALAHAN]

40•

41•

42•

43•

44• SYEIKH AHMAD TIJANY RA

45• [NASAB SYEIKH AHMAD TIJANY RA]

46• [SANAD SYEIKH RA DALAM THARIQAH]

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54• [WASIAT SYEIKH AHMAD TIJANY]

55•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام