aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Kitab qasdussabil --> 28
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Makan dan minum walaupun sedikit dapat membatalkan wirid yang ia baca. Lain halnya dengan membaca wadzhifah, ia batal apabila makan atau minum dengan banyak dan itupun harus dalam keadaan darurat, seperti meminum setegukan atau sisa-sisa makanan diantara gigi.
Barang siapa yang melanggar salah satu syarat dari sekian syarat-syarat diatas, maka batal wiridnya dan ia wajib mengulanginya.
Untuk Jawharatul Kamal, hendaklah ia bersuci dengan menggunakan air juga di tempat yang suci serta luas, yang kira-kira cukup untuk enam orang, walaupun sebenarnya ia membacanya satu kali (baca: sehingga ia leluasa untuk berdzikir dan dapat menimbulkan kejernihan jiwa). Hendak tidak membacanya (Jawharatul Kamal) saat ia berada diatas kendaraan atau kapal.
Barang siapa yang beristijmar (baca:beristija' dengan batu), bertayammum, atau ada najis di badan dan baju yang tak mungkin dihilangkan, maka hendaknya ia membaca Shalawat Fatih sebanyak dua puluh kali sebagai pengganti Jawharatul Kamal. Barang siapa yang melanggar syarat khusus dalam membaca Jawharatul Kamal ini, maka hendaknya wajib mengulanginya.

qasdussabil-indonesia
 


Berikutnya

1• Kitab qasdussabil

2• DAFTAR ISI

3• PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

4• Kata Pengantar Sayyidi Ahmad Muhammad Al-Hafiz

5•

6•

7• Kata Pengantar Sayyidi Muhammad Al-Hafiz

8•

9• Kata Pengantar Penerjemah

10•

11• AWALNYA TAREKAT

12• Awalnya Tarekat Dan Akhirnya Mengamalkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah

13•

14•

15•

16•

17•

18•

19• SYARAT-SYARAT TAREKAT TIJANIYAH

20• BAGIAN PERTAMA Syarat Bergaul Antara Syeikh Dan Murid

21•

22•

23• BAGIAN KEDUA Syarat Guna Keistiqomahan Suluk

24•

25•

26• BAGIAN KETIGA Syarat Sahnya Sebuah Wirid

27•

28•

29• BAGIAN KEEMPAT Syarat Muakkadnya Sebuah Wirid

30• BAGIAN KELIMA Syarat Sahnya Ijazah

31• Wirid-wirid Lazim Tarekat [Wirid Pagi]

32• [Wirid Sore]

33• [Wadzifah]

34•

35•

36• [Hailalah]

37•

38•

39• [PERMASALAHAN]

40•

41•

42•

43•

44• SYEIKH AHMAD TIJANY RA

45• [NASAB SYEIKH AHMAD TIJANY RA]

46• [SANAD SYEIKH RA DALAM THARIQAH]

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54• [WASIAT SYEIKH AHMAD TIJANY]

55•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام