aplatkaki
Perpustakaan tijani & skiredj --> Tidjani buku dalam bahasa Indonesia--> buku: Kitab qasdussabil --> 52
Copyright Cheikh-skiredj.com All Rights Reserved

Penelusuran lanjutan
Buku perpustakaan
Tidjani Buku bahasa asing
Membeli buku
Syeikh el-Nibhanie dalam bukunya 'Jami' Karamatil el-Auliya' (Kumpulan Karomah Para Wali) menuliskan tentang profil beliau: beliau merupakan Imam para 'Arifin, salah satu wali yang selalu bertaqarrub(mendekat kepada Allah SWT). Khalifah syeikh Ahmad Tijany, Sayyidi 'Ali el-Harazim ibn el-'Araby Burradah el-Maghribi el-Feess menuliskan tentang beliau di dalam bukunya " Jawahirul Ma'anie" : Beliau merupakan ulama yang mengamalkan ilmunya, imam mujtahid, yang terkumpul padanya keagungan syariat dan hakekat, keagungan ilmu dan 'amal, memiliki ahwal rabbanie yang tinggi, memiliki maqamat yang tinggi, memiliki kesungguhan , akhlaq yang terpuji, tarekat yang tersohor, memiliki ilmu laduni dan sirr rabbanie yang terlaksana, memiliki kemampuan yang luar biasa dan karamat yang nyata, seorang wali qutb, imam rabbani dan lain sebagainnya yang menunjukkan kemuliaannya. Tarekat Tijaniyah ini tersebar luas di Maghrib, Sudan dan semua penjuru Afrika. Barang siapa yang ingin mengetahui banyak tentang beliau, kiranya dapat merujuk kembali buku "Jawahirul Ma'anie".
Dalam buku" Ta'thiru en-Nawahie bi tarjamati Jaddihi el -'Allamah el-Imam Syeikh Ibrahim el-Riyahi disebutkan: "Disaat syeikh Ibrahim el-Riyahi tiba di Fess, beliau langsung menuju rumah Syeikh Ahmad Tijany. Saat dibukaan pintu, sang pembantu berkata; "Apakah Anda Ibrahim el-Riyahi?", beliau berkata: "Iya". Syeikh telah membaritahu kami akan kedatanganmu dan anda diizinkan masuk ke dalam rumah. Setelah beliau masuk, beliau juga melihat Syeikh Sayyidi Muhammad el-Masyri dan Sayyidi Muhammad el-Gholie dan lainnya.

qasdussabil-indonesia
 


Berikutnya

1• Kitab qasdussabil

2• DAFTAR ISI

3• PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

4• Kata Pengantar Sayyidi Ahmad Muhammad Al-Hafiz

5•

6•

7• Kata Pengantar Sayyidi Muhammad Al-Hafiz

8•

9• Kata Pengantar Penerjemah

10•

11• AWALNYA TAREKAT

12• Awalnya Tarekat Dan Akhirnya Mengamalkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah

13•

14•

15•

16•

17•

18•

19• SYARAT-SYARAT TAREKAT TIJANIYAH

20• BAGIAN PERTAMA Syarat Bergaul Antara Syeikh Dan Murid

21•

22•

23• BAGIAN KEDUA Syarat Guna Keistiqomahan Suluk

24•

25•

26• BAGIAN KETIGA Syarat Sahnya Sebuah Wirid

27•

28•

29• BAGIAN KEEMPAT Syarat Muakkadnya Sebuah Wirid

30• BAGIAN KELIMA Syarat Sahnya Ijazah

31• Wirid-wirid Lazim Tarekat [Wirid Pagi]

32• [Wirid Sore]

33• [Wadzifah]

34•

35•

36• [Hailalah]

37•

38•

39• [PERMASALAHAN]

40•

41•

42•

43•

44• SYEIKH AHMAD TIJANY RA

45• [NASAB SYEIKH AHMAD TIJANY RA]

46• [SANAD SYEIKH RA DALAM THARIQAH]

47•

48•

49•

50•

51•

52•

53•

54• [WASIAT SYEIKH AHMAD TIJANY]

55•

   
   
   
   المكتبة السكيرجية التجانية: Bibliotheque tidjani Bookmark and Share
| الواجهة الرئيسية للموقع | version française du site | المكتبة السكيرجية التجانية | اقتناء الكتب | Contact للاتصال | 9 Languages

       أنجز بحمد الله و حسن عونه العميم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يجعل إجازته القبول . و النظر في وجه الرسول. عليه أتم صلاة و سلام. و على آله و أصحابه الكرام. ما بقي للدوام دوام